Dobry zwyczaj – nie pożyczaj? Odszkodowanie powypadkowe dla wypożyczającego

Wypożyczalnia samochodów - odszkodowanie powypadkowe za wypożyczony sprzęt

Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się wypożyczalnie sprzętu. Chętnie wypożyczamy nie tylko samochody czy rowery, lecz także sprzęt sportowy, rehabilitacyjny, sprzątający. A nawet urządzenia budowlane czy też ogrodnicze!

Jednak musimy być ostrożni, gdyż o wypadek nietrudno. Co zrobić, gdy użytkując wypożyczony sprzęt, doznamy wypadku? Kto ponosi winę i pokrywa koszty związane z wypadkiem? Kiedy należy się nam odszkodowanie?

Wszystko zależy od okoliczności

Najważniejsze, aby na wstępie zaznajomić się z zasadami obowiązującymi w tym miejscu. Często możemy spotkać zapisy mówiące o tym, że to wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprzęt, jak i za uszczerbek na zdrowiu. Jeśli chodzi o sprzęt, sprawa wtedy jest oczywista – to Klient zostanie obarczony kosztami naprawy. Jednakże, jeśli stan sprzętu budzi jakiekolwiek wątpliwości, lepiej zaniechać jego użytkowania i zrezygnować z usługi.

Wypożyczony pojazd na drodze

Jeśli korzystając z wypożyczonego sprzętu mamy wypadek drogowy, zdarzenie jest wypadkiem komunikacyjnym i winę ponosi kierowca pojazdu, który spowodował wypadek. Świadczenie jest wypłacane z polisy OC kierowcy. Polisa ta zabezpiecza nas przed ponoszeniem odpłatności za szkody wyrządzone osobom trzecim. Środki z niej służą pokryciu kosztów również podczas jazdy wypożyczonym samochodem lub motocyklem. A jeśli planujemy wakacje zagraniczne z wynajętym sprzętem, warto też skorzystać z ubezpieczenia turystycznego.

Wypadek w pracy

Jeśli zaś doznamy wypadku podczas wykonywania czynności zawodowych, korzystając z wynajętego sprzętu, zdarzenie może być traktowane jako wypadek przy pracy i wypłata należnych świadczeń w określonych okolicznościach może nastąpić z polisy OC zakładu pracy. Odszkodowania lub zadośćuczynienia można dochodzić wtedy, kiedy szkoda nie została pokryta w pełni przez świadczenie uzyskane z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy.

Regulaminy wypożyczalni

Właściciele miejsc oferujących auta do wynajęcia też pragną uchronić się przed konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń, stosując rozmaite zapisy w regulaminach. Podpisując taki regulamin, Klient oświadcza, że ma niezbędną wiedzę na temat eksploatacji danego sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o przedmiot i wykorzystywania go bezpiecznie oraz zgodnie z przeznaczeniem. Takie miejsca też często zastrzegają, że Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. Czasami znajdują się także zapisy, że wypożyczający w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych wypadków nie będą wnosili roszczeń wobec wypożyczalni.

Nieprzewidziane sytuacje, nagłe awarie

Co zrobić w sytuacji, gdy wypadek nie mieści się w żadnej z wymienionych kategorii, a zdarzenie nastąpi nie z winy użytkownika sprzętu? Jak postępować, gdy sprzęt działa niewłaściwie lub ulegnie awarii i przyczyni się do wypadku? Na przykład gdy w trakcie jazdy wynajętym samochodem bez potrzeby otworzy się poduszka powietrzna i zdarzenie to będzie bezpośrednią przyczyną tragedii? A co jeśli doznamy urazu wskutek porażenia prądem przez wypożyczony sprzęt elektryczny? Od kogo wtedy możemy domagać się wypłaty odszkodowania?

Umowy zawierane między wypożyczalniami sprzętu a ich użytkownikami są zbudowane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że w razie wątpliwości i trudności z uzyskaniem odszkodowania powypadkowego, sprawy będą rozstrzygane przez sądy. Niekiedy poszkodowany Klient może czuć się bezbronny, występując na drogę sądową przeciwko firmie. Dlatego, jeśli korzystałeś z wypożyczonego sprzętu, doznałeś obrażeń w wypadku i masz trudności z uzyskaniem odszkodowania, nie wahaj się zgłosić do nas. Doradcy AUXILII wraz z prawnikami z kancelarii prawnej pomogą nawet w najbardziej nietypowej sytuacji. Razem stańmy w walce po najwyższe odszkodowanie powypadkowe.