3 razy więcej zadośćuczynienia za wypadek na motorowerze

W lipcu 2010 r. w miejscowości Drobnice doszło do wypadku. Motorower marki YIYING wyjechał z drogi podporządkowanej i zderzył się z jadącym prawidłowo samochodem osobowym Renault Clio. W wyniku kolizji poszkodowany został nieletni Łukasz Borowski podróżujący na motorowerze w charakterze pasażera.

Powypadkowe obrażenia ciała

Łukasz Borowski w wyniku zdarzenia doznał licznych złamań kości czaszki, złamań prawej ręki i nogi, krwiaków, obrzęków oraz stłuczeń całego ciała. Rok po wypadku lekarze orzekli, że stan zdrowia pacjenta nie rokuje poprawy i będzie on wymagał stałej rehabilitacji, całodobowej opieki oraz pielęgnacji do końca życia. Chłopiec nie jest w stanie samodzielnie się poruszać i sygnalizować o swoich potrzebach. Stwierdzono u niego bardzo ciężki stopień inwalidztwa.

Jak przebiegał proces sądowy?

Mimo apelacji ubezpieczyciela udało się utrzymać przyznaną w sądzie pierwszej instancji kwotę zadośćuczynienia oraz uzyskaną rentę.

Efekt działań Auxilii

Pierwotnie przyznana kwota: 250 000 zł
Kwota przyznana po rozprawie sądowej: 550 000 zł
Razem: 800 000 zł
Efekt: Ponad 3 razy większa kwota zadośćuczynienia od pierwotnie przyznanej
Renta przyznana po rozprawie sądowej: 4067 zł
Efekt: Prawie 3 razy większa renta od pierwotnie przyznanej. 

* Podane w opisie sprawy dane osobowe zostały zmienione
** Podane kwoty nie uwzględniają tzw. przyczynienia